Per a actualitzar les dades de les entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats de Premià

Les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Premià de Mar estant obligades a notificar qualsevol variació de les dades registrals.

 

Per comunicar aquestes modificacions cal omplir la sol·licitud de modificació de dades al Registre Municipal d’Entitats.

Documents:

  • Certificat de renovació parcial de la junta directiva.   
  • Certificat de renovació total de la junta directiva.   
  • Model de canvi de domicili social (Generalitat de Catalunya).