Com crear una entitat

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit.

En aquest enllaç trobareu tota la informació, documentació i passos per crear una entitat i donar-la d'alta al Registre de la Generalitat de Catalunya.

 

Registre Municipal d'Entitats

És el cens municipal de les entitats i associacions de Premià de Mar. La inscripció al registre us permetrà accedir a diferents ajuts i serveis de l'Ajuntament com optar a subvencions, sol·licitar l'ús d'instal·lacions municipals, formar part del Portal d'Entitats amb una web pròpia, formar part dels consells i òrgans de participació municipals i rebre informació de tot allò que sigui del vostre interès.

Per donar-se d'alta al Registre Municipal d'Entitats cal estar inscrit al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i disposar d'identificació electrònica (DNI electrònic, IdCat...).

Procediment d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats:

Cal omplir una instància genèrica sol·licitant la inscripció al Registre Municipal d'Entitats i aportar la següent documentació:

  • Estatuts de l'entitat.
  • Número d'inscripció al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
  • Nom, telèfon i correu electrònic de les persones que ocupen els càrrecs directius.
  • Seu social de l'entitat.
  • Pressupost anual.
  • Programa d'activitats anual.
  • Certificació acreditativa del nombre de socis de l'entitat.
  • Còpia del NIF de l'entitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *